MENU

Promocje

1. ZNIŻKA ZA ZNIŻKĘ
Przeniesiemy zniżki z OC na AC  tj. jeżeli klient posiada zniżki tylko w ubezpieczeniu OC np. 60%, tyle samo otrzyma zniżki w ubezpieczeniu AC tj. 60%.

2. MAKSYMALNE ZNIŻKI W KRÓTKIM CZASIE, 3 lata = 60%
Doceniamy Klientów z 3-letnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia.  
Każdy kierowca, który ma polisę OC co najmniej od 3 lat i przez ten czas nie spowodował żadnej szkody, otrzyma maksymalną - 60% zniżkę za bezszkodowość.

3. ZNIŻKA ZA DZIECKO
Jeżeli masz dziecko w wieku do 13 lat możesz otrzymać 5% - 10% zniżki.

4. ZNIŻKA DLA ROLNIKA
Jesteś rolnikiem możesz otrzymać dodatkową zniżkę nawet do 20% w OC i AC, wystarczy przedstawić jeden z dokumentów: książeczka KRUS, polisa OC gospodarstwa, opłata podatku gruntowego.

5. ZNIŻKA DLA WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH
Zniżka do 20% dla żołnierzy oraz przedstawicieli służb mundurowych.

6. DOM I MIESZKANIE
Dla nowych klientów oferujemy od -20% do -40% zniżki.
Ubezpieczając dom i samochód u jednego ubezpieczyciela można otrzymać nawet do 50% zniżki na dom i mieszkanie.

7. OCHRONA ZNIŻKI
Za dodatkową opłatą gwarantujemy utrzymanie zniżki po szkodzie.

Sprawdź, czy nie przepłacasz?

Zadzwoń

570 570 600

Nasza oferta

SAMOCHÓD »

 • Najtańsze OC komunikacyjne
 • Pewne AC w wersji mini i maxi
 • Zielona karta
 • Assistance
 • NNW  kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie utraty zniżki
 • Ubezpieczenie szyb, bagażu i wyposażenia dodatkowego auta

DOM / MIESZKANIE »

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubezpieczenie domków letniskowych
 • Ubezpieczenie domów w budowie
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych
 • Ubezpieczenie obiektów budowlano – montażowych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

ZDROWIE / PODRÓŻ »

 • Ubezpieczenie dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni  i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych
 • Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe

TRANSPORT »

 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym
 • Kabotaż na terenie Niemiec i pozostałych krajów UE
 • OC spedytora
 • Zawodowe przewoźnika (pod licencję)
 • Cargo (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym)
 • Koszty leczenia kierowców za granicą

FIRMA »

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia
 • Grupowe ubezpieczenia na życie
 • Gwarancje finansowe

GOSPODARSTWO ROLNE »

 • Rolne obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych
 • Ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (dobrowolne)
 • Ubezpieczenie zbiorowe upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i innych
 • Ubezpieczenie drobiu
 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych, pasiek, ryb
 • Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych